TÜRKÇE ENGLISH

Proje Geliştirme ve Destekler

Proje Geliştirme ve Destekler

 • Kurulun amaçlarını yerine getirmeye yönelik yeni projeler üretilmek, yeni faaliyet alanları belirlenmek ve yurtiçi/yurtdışı ortaklar ile yapılabilecek projelerin dökümünü çıkarmak,

• Girişimcilik ile ilgili uluslararası ve yerel fonları araştırmak, İcra Komitesi’ne ve üyelere bilgilendirme yapmak,

• Genç girişimcilerin öneri olarak sunduğu projeleri değerlendirmek, hayata geçirilmesi için gerekli finansman kaynakları ile ilgili yönlendirmede bulunmak.

 

Sorumlu İcra Komitesi Üyeleri:

- İbrahim İnanoğlu